Logo Image
Lokalna aktywność kulturalna powiatu Strzelce Opolskie

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Kultury prowadzi projekt COOLtura – bliżej Ciebie, w ramach którego chce dofinansować oddolne inicjatywy kulturalne powiatu strzeleckiego. W tym celu prowadzimy diagnozę lokalnych aktywności kulturalnych gmin powiatu. Na jej podstawie przygotujemy regulamin konkursu, w którym będą mogły wystartować formalne i nieformalne grupy mieszkańców powiatu.

Zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o pomoc w nakreśleniu mapy lokalnych inicjatyw kulturalnych Waszej gminy lub miejscowości. Wasz udział w anonimowej ankiecie pozwoli nam odkryć potencjał gmin i miejscowości i jak najlepiej przygotować konkurs, żeby umożliwić mieszkańcom realizowanie swoich pasji kulturalnych.

Prosimy o szczere i dokładne odpowiedzi. Udział w badaniu jest anonimowy, a przekazane przez Państwa informacje zostaną przenalizowane przez socjologów z Uniwersytetu Opolskiego i przekazane Powiatowemu Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Wypełnianie ankiety zajmie około 10 minut.

Koorynatorem badania jest Michał Wanke z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: michal.wanke@uni.opole.pl, tel. 774527486, adres pocztowy: Instyut Socjologii, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45 061 Opole.

Jeśli system po kliknięciu [dalej] lub [wyślij] w czasie wypełniania ankiety odpowie komunikatem o błędzie, prosimy odświeżyć strone, a Państwa odpowiedzi zostaną zachowane.